Wybierz kontakt:
ZGŁOSZENIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Adres:
ul. Siedlecka 56 c
Kotuń


Informacje: Sposoby zgłoszenia awarii:
telefonicznie:
tel. 25 641 43 83
fax 25 632 78 30
lub pocztą elektroniczną
e-mail: ug@kotun.pl