Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kotuń

Program Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotuń”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kotuń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Kwota wydatków kwalifikowanych: 29 000,00 zł
Wartość dofinansowania: do 16 150,00 zł
Rok realizacji projektu: 2014 - 2015Plan gospodarki niskoemisyjnej - ulotka informacyjna PDF Drukuj Email

Więcej…
 
Gmina Kotuń - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email

 

WEJDŹ

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

Rada Gminy na XIII Sesji Nadzwyczajnej w dniu 25 sierpnia przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotuń . Plan będzie do pobrania w momencie uprawomocnienia się przyjętej uchwały. Projekt uchwały znajduje się TUTAJ

 


Więcej…