Lasy
Gospodarka leśna PDF Drukuj Email

W celu wytworzenia pożądanych typów gospodarczych na poszczególnych siedliskach oraz zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju realizowanych odnowień stosowane są następujące rodzaje rębni:

Więcej…
 
Lasy niepaństwowe PDF Drukuj Email

W lasach niepaństwowych na terenie gminy Kotuń - podobnie jak w lasach państwowych - duże jest zróżnicowanie siedliskowe.

Więcej…
 
Lasy państwowe PDF Drukuj Email

Materiałem wyjściowym do charakterystyki lasów państwowych były opisy taksacyjne w trakcie sporządzania przez Biuro Urządzania i Geodezji Leśnej Oddz. Warszawa, udostępnione przez Nadleśnictwo Siedlce wg stanu na 01.01.1996 r.

Więcej…
 
Struktura przestrzenna lasów PDF Drukuj Email

Rozdrobnienie powierzchni leśnej, zarówno lasów państwowych jak i prywatnych na obszarze gminy Kotuń jest znaczne, co jest typowe dla krajobrazu Podlasia. Większe kompleksy leśne występują w kilku miejsca

Więcej…
 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna PDF Drukuj Email

 

W podziale Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, lasy gminy Kotuń położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w Dzielnicy 5 - Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej.

 
Strona 1 z 2