X Sejsa Rady GMiny - 25 LAT SAMORZĄDU

Drukuj

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2015 r.   2015 r. o godzinie 13

w sali konferencyjnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu odbędzie  się

X Sesja Rady Gminy Kotuń VII Kadencji.

Projekty uchwał: Biuletyn Informacji Publicznej

 

W trakcie Sesji Rady Gminy w ramach
25-lecia funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce

zostaną wręczone statuetki


"Zasłużony dla Gminy Kotuń"

 

 


Artykuły


Zwołanie sesji


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Kotuń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok


Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Kotuniu


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok